Людина. Її духовне становлення

Вершиною і вінцем всіх Божих творінь є Людина. Сутність людини відкривається в сутності Самого Творця.
Тому, що Людина, як унікальне явище на землі і у всесвіті, наділена Богоподібними данностями:
1. Необмеженим розумом. (Еф.1.17-21. Иов.32.8; 33:4.)

2. Вільною волею. (Ек.7.29; Втор 30:15-19).

3. Могутнім творчим потенціалом. (Быт.2.15).
Читати далі
0

Від людини Ісуса до Месії Христа

Ісус Христос явив Собою істинну Людину, ставши довершеним духовним образом Божим і Його досконалою подобою.
Образ – це зразок суті і сенсу. Подоба – це здійснення і явлення, яке відповідає сутності і сенсу образу,. Слово Боже говорить, що Ісус Христос є Альфа і Омега, тобто Початок і Кінець. Початок Ісуса Христа в глибинах Премудрості Задумів і Намірів Самого Творця, – в Слові-Премудрості.. Откр.21:6 Втілення цього Слова-Задуму, Слова-Премудрості здійснювали праведники від початку (від Авеля). Вони пізнавали Премудрість Задуму Божого і стверджували його в своєму житті. 
Читати далі
0

Заповіді - відкриття Волі Бога

Бог виявив Свою особистість через Премудрість і величність Своїх творінь, всеблагість Своєї Волі і могутність творящої Сили. Як Творець і особистість у найвищому творінні – Людині, Він виразив Свою Волю в Законі Життя.
Всеблагість Його Волі виражається в приведенні Людини до повної досконалості, до Богоподібності, явленої у Христі. «Воля Божа є освячення ваше.» (ІФес.4:3 ). Бог відкрив Свою Волю в конкретному її вираженні – в Десяти Заповідях. 
Читати далі
0

Воскресіння. Правдиве його розуміння,

В Біблії дається два різні за значенням розуміння воскресіння. Иоан.5:29
Перше „воскресіння” це воскресіння в життя вічне - прозріння і підняття з духовно мертвого стану для істинного життя за духовним образом і Подобою Божою, відкритою в Ісусі Христі. (Откр.20:6)
 
Правдиве, Біблійне розуміння життя полягає в тому, щоб людина жила згідно Законів Божої Премудрості, в єдності з гармонією всього Божого Творіння,– таке життя відповідає Божественному призначенню і його сенсу для людини.
По Біблійному вченню людське існування, яке вступає всупереч мудрості Божих законів Життя, є бездуховним і тому руйнівним. Біблія називає таке гріховне, земне, тілесне, тваринне життя станом духовної смерті.
Читати далі
0