Воскресіння. Правдиве його розуміння,

В Біблії дається два різні за значенням розуміння воскресіння. Иоан.5:29
Перше „воскресіння” це воскресіння в життя вічне - прозріння і підняття з духовно мертвого стану для істинного життя за духовним образом і Подобою Божою, відкритою в Ісусі Христі. (Откр.20:6)
 
Правдиве, Біблійне розуміння життя полягає в тому, щоб людина жила згідно Законів Божої Премудрості, в єдності з гармонією всього Божого Творіння,– таке життя відповідає Божественному призначенню і його сенсу для людини.
По Біблійному вченню людське існування, яке вступає всупереч мудрості Божих законів Життя, є бездуховним і тому руйнівним. Біблія називає таке гріховне, земне, тілесне, тваринне життя станом духовної смерті.
Читати далі
0

Прихід Христа в тілі Церкви

Прихід Христа” – це процес підпорядкування людини та суспільства духовним закономірностям Волі Божої, процес закономірного, поступового духовного відродження народів Силою Духа Істини Христової Науки.
     Вся Біблійна історія духовного становлення людини після падіння Адама ділиться на два періоди. Починаючи від Авраама, коли в його особі перша людина з язичницького світу отримала відкриття розуміння Єдиного Бога. І з часу зустрічі Авраама з Первосвящеником Мелхиседеком – для народів світу почався великий духовний процес відкриття вічних Божих Істин. З відкриттям розуміння Єдиного Бога через пророків почалося духовне відкриття Людини, як „сина” Божого. (1Петра1:3-12.) 
Читати далі
0

Суд Божий - Світло Премудрості Його Заповідей

Всі явища і речі пізнаються в порівнянні і судженні про них. Все існуюче має свою доцільність і призначення. Людина є вершиною і вінцем всіх творінь Божих. Наділена здібністю мислити, порівнювати, аналізувати, робити висновки, людин має можливість створювати особистий світогляд, набувати вірне пізнання існуючого. Суд – це суд-ження, а судження – це порівняння речей і явищ в їх співвідношенні. Для того, щоб мати вірне розуміння існуючого, необхідно мати критерій, мірило пізнання. Таким мірилом визначення вірного СУД-ження або пізнання є єдині незмінні, абсолютні Премудрі Божі Закони Життя – Десять Заповідей.
Читати далі
+3

Царство Боже - Царство Праведності на Землі.

Біблія відкриває розуміння Царства Божого в трьох його виразах, духовна суть яких одна.

 

1. Здійснення Царства Божого в особистості людини. коли людина усвідомлює благо єдиних Премудрих Божих Законів Життя і свідомо і добровільно підпорядковується всім його принципам. «Якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого» - це означає що якщо свідомість людини не обновиться духом Премудрості Божої Істини, і життя її не буде узгоджене з вищими духовними принципами, то така людина не може ні розуміти, ні відчувати величної сутності Царства Божого.)

«Бо Царство Боже в середині вас» (Іоан.3:3;Луки.17:21)

Читати далі
0

Сучасні релігійні «невірні управителі». Їх характерні ознаки.

Різні світові релігійні і ідеологічні системи правлінь, які не основуються на єдиних твердинях Істини Заповідей Божих і Науки Христа, не тільки не спроможні принести народам благо – всі вони ведуть людство дорогами беззаконня, гріха і смерті. Люди, остаточно втрачаючи духовність, в шаленій гонитві за земними цінностями, летять в прірву загибелі. «Погине народ Мій за те, що не має знання: тому, що знання ти відкинув, відкину й тебе, щоб не був ти для Мене священиком. А тому, що забув ти Закон свого Бога, забуду синів твоїх і Я» Ос.4:6.
Читати далі
0